Remodelling of Moscow’s Pushkin museum of fine artsObject name: Remodelling of Moscow’s Pushkin museum of fine arts
Function: Urban and architectural concept
Address: Moscow, Volkhonka str.
Design: ‘Sergey Skuratov Architects’ ltd.
Client: Moscow’s Pushkin museum of fine arts
Authors: S. Skuratov — lead author,
Dzhel Gemedzhi, Igor Golubev, Natalya Zolotova, Ivan Ilyin, Egor Korolev, Viktor Obvintsev, Ilya Samsonov, Stas Subbotin, Christina Uhina, with: Kseniya Alexeeva, Sergey Bezverkhiy, Yuliya Lyubtsova, Ivan Matveyev, Anton Terentyev, Anton Churadaev
Project stages: architectural concept (contest, 2nd place)
Project year: 2014


Entrance pavillion:
Zone A: Public/Without collection: main open spaces: 2 969 m²
Zone C: Non-public/With collection: сonservation: 1 874 m²
Zone D: Non-public/Without collection: service zone: 819 m²
Total area: 6 173 m²
Multifunctional area: 974 m²
Parking: 5 584 m²
Cafe/restaurant: 466 m²

Main building (new level):
Zone A: Public/Without collection: main open spaces: 4 545 m²
Zone B: Public/With collection: exhibition space: 1 912 m²
Zone C: Non-public/With collection: сonservation: 819 m²
Total: 6 653 m²
Additional area: 587 m²
Total area: 7 241 m²

Depositary, conservation and exhibition center:
Zone A: Public/Without collection: main open spaces: 3 763 m²
Zone B: Public/With collection: exhibition space: 4 261 m²
including -1 floor: 2 937 m²
including 2 floor: 565 m²
including 3 floor: 758 m²
Zone C: Non-public/With collection: сonservation: 10 106 m²
including depositary: 6 030 m²
inrcluding conservation: 1 546 m²
Zone D: Non-public/Without collection: service zone: 1 164 m²
Total area: 20 072 m²
including overgound area: 5 536 m²
including underground area: 14 716 m²

Underground walkways with exhibition function:
Zone A: Public/Without collection: main open spaces: 2 165 m²